Οι διανομές του Ubuntu

Code name Release date Supported until
Desktops Servers
 4.10 Warty Warthog 20 October 2004 30 April 2006
 5.04 Hoary Hedgehog 8 April 2005 31 October 2006
 5.10 Breezy Badger 13 October 2005 13 April 2007
 6.06 LTS Dapper Drake 1 June 2006 14 July 2009 1 June 2011
 6.10 Edgy Eft 26 October 2006 25 April 2008
 7.04 Feisty Fawn 19 April 2007 19 October 2008
 7.10 Gutsy Gibbon 18 October 2007 18 April 2009
 8.04 LTS Hardy Heron 24 April 2008 12 May 2011 April 2013
 8.10 Intrepid Ibex 30 October 2008 30 April 2010
 9.04 Jaunty Jackalope 23 April 2009 23 October 2010
 9.10 Karmic Koala 29 October 2009 30 April 2011
 10.04 LTS Lucid Lynx 29 April 2010 April 2013 April 2015
 10.10 Maverick Meerkat 10 October 2010 April 2012
 11.04 Natty Narwhal 28 April 2011 October 2012
 11.10 Oneiric Ocelot 13 October 2011 April 2013
 12.04 LTS Precise Pangolin April 2012 April 2017 April 2017
    12.10 Quantal Quetzal October 2012 April 2014 April 2014
     13.04
Raring Ringtail* April 2013 January 2014** January 2014
 13.10 Saucy Salamander October 2013 July 2014 July 2014
 14.04 LTS Trusty Tahr April 2014 April 2019 April 2019

Read more details: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ubuntu_releases

March 2013

*Canonican’s Ubuntu technical board has made an important decision in the history of Ubuntu by changing the support windows of non-LTS versions from 18 months 9 months. It will not affect the LTS (or long term support) version and those will continue to be supported for a period of 5 years – which is the longest for any open source distribution.

**Ubuntu 13.04 which is scheduled to be out on 25, April will be the first release with 9 months support.